Denda Lewat Pemulangan Buku

  • Denda sebanyak 20 sen bagi setiap buku akan dikenakan bagi pelanggan (kategori pelajar) yang lewat memulangkan buku yang dipinjam. (denda tidak diambilkira pada hari sabtu/Ahad/cuti umum/cuti kelepasan am).
  • Pelanggan yang tidak menjelaskan denda mereka, tidak akan dibenarkan memperbaharui atau meminjam buku yang seterusnya.
  • Bahan yang lewat dipulangkan akan dikenakan denda dan tindakan seperti berikut: