PTAR KPA

webopac

16 unit komputer WEBOPAC disediakan di Aras 2, 3 dan 4 untuk membuat pencarian bahan di rak. Pengguna boleh mendapatkan bantuan daripada staf yang bertugas di kaunter bagi mendapatkan sebarang bantuan.