PTAR KPA

terhad

Bilik ini disediakan untuk kegunaan pengguna merujuk bahan-bahan koleksi Khas yang terdiri daripada Tesis Pelajar, Bahan Silibus, Bahan KAT, Pamphlet dan CD/DVD/Diskette. Bahan-bahan tersebut adalah untuk bacaan dalaman sahaja. Bilik ini terletak di Aras 3 perpustakaan.