PTAR KPA

bilikit1

Kemudahan Bilik/Makmal Komputer disediakan kepada pengguna bagi menjalankan aktiviti –aktiviti seperti penggunaan Internet, Cetakan, Pengimbas dan Rujukan Tesis secara atas Talian. Sebanyak 55 unit komputer disediakan. Masa penggunaan terhad 2 jam kepada setiap pengguna.